23 Mart 2014 Pazar

Visual Basic 6 DNS Değiştirme

Visual Basic 6'da DNS değiştirmenin nasıl olduğunu ya da değiştirmek isteyen arkadaşlar sadece ufak bir kodla bu işin nasıl yapıldığını öğrenelim.

Kullanmamız gereken kodlarımız;

Dim strComputer As String: strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colNetCards = objWMIService.ExecQuery _
("Select * From Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled = True")
For Each objNetCard In colNetCards
    arrDNSServers = Array("8.8.8.8", "8.8.4.4")
    objNetCard.SetDNSServerSearchOrder (arrDNSServers)
Next

8.8.8.8 ve 8.8.4.4 olan kısım DNS adreslerimizin bilgisayara yazıldığı kısım, buralara istediğiniz DNS adresini yazabilirsiniz.

Kolay gelsin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen paylaşım hakkında görüşünüzü bizimle paylaşın.